Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami 25 października rozpoczyna się o godzinie 17.00 wykładem dla rodziców w auli szkoły prowadzonym przez osobę z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Tematem spotkania będzie omówienie potrzeb rozwojowych młodzieży we wczesnej fazie dorastania, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych związanych z dawaniem wsparcia oraz otwartym wyrażaniem emocji. Wykład przewidziany jest w godzinach 17:00-18.30.

___________________________________________

Akcja: Pomoc Polakom na Kresach

 10.X.2016r. - 09.XI.2016r.

Uczniowie Gimnazjum nr 28 w Krakowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy" organizują akcję zbiórki żywności, pomocy szkolnych i środków czystości, które przekażemy dzieciom i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół

Stąd nasza prośba do Państwa o wsparcie tej akcji. Jeżeli nie my, to kto?

Wierzymy, że wspólnie można góry przenosić, a cóż dopiero czynić codzienność znośniejszą, pomagając rodakom na Wschodzie. Pamięć o tych, dla których doświadczenie historii okazało się tak dotkliwe, wzmacnia naszą tożsamość. Świadomość tego zobowiązuje i motywuje do działania pro publico bono. To nasze kotwice pamięci i tak niewiele potrzeba, byśmy je zarzucili wspólnie.

Z góry serdecznie dzięjemy i łączymy wyrazy szacunku.

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole


Od roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej.

Synergia  Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą. Dzięki niemu Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem synergia.librus.pl.