Zebranie z rodzicami

24 stycznia 2017r.

(poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych)

Zebrania z rodzicami odbywają się o godz. 18:00, zaś po ich zakończeniu możliwe są indywidualne konsultacje z nauczycielami.

____________________________________________________________________

Edukacja oknem na świat

Finał Szlachetnej Paczki

  Z życia szkoły

  Bieg Niepodległości - Warszawa

  Education is a Window to the World

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole


Od roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej.

Synergia  Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą. Dzięki niemu Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem synergia.librus.pl.