Uczniów przyszłych klas 4 i 7

prosimy o dostarczenie

świadectwa ukończeniaklasy niższej

do sekretariatu SP nr 149 (ul.Bujaka 15)

do dnia 30.06.2017r. godz. 15:30

Listy osób przyjętych w holu szkoły.

____________________________________________________

________________________________________


W dniu 26 czerwca o godzinie 18:00 w auli szkoły

odbędzie się spotkanie organizacyjne Rodziców uczniów

przyszłorocznych klas pierwszych z Wychowawcami.

Zapraszamy!


List do Rodziców uczniów klas pierwszych


__________________________________


W dniu 30 sierpnia o godzinie 18:00 w auli szkoły

odbędzie się spotkanie organizacyjne Rodziców i Uczniów

przyszłorocznych klas czwartych  i siódmych z Wychowawcami.


Zapraszamy!

 

_____________________________________________________________

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole


Od roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej.

Synergia  Librus to nowoczesne, a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą. Dzięki niemu Rodzic ma bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera połączonego do Internetu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem synergia.librus.pl.