INFORMACJE DLA RODZICÓW

(przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019)

Dnia 25 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie

dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

ZAPRASZAMY

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

(przyszłych klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019)

W celu potwierdzenia  zapisu  dzieci do naszej szkoły rodzice proszeni są

o dostarczenie do sekretariatu świadectw ukończenia

przez dziecko klasy trzeciej do dnia 29 czerwca 2018 r.

Aktualności